Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Tháng 09 : 1.345
Năm 2021 : 10.599
 • Trần Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên tạp vụ
  • Điện thoại:
   0343133449
 • Đoàn Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0386192199
 • Lê Văn Đa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0358071892
 • Lê Bá Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0338018546
 • Nguyễn Thị Cúc Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0914144826
  • Email:
   ntcthuong.mgvhung.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Điện thoại:
   0354809404
  • Email:
   httlinh.c2ltkiet.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Văn Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   02582238117
  • Email:
   pvtuoi.c2ltkiet.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Muộn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
   0943908674
  • Email:
   ltmuon.c2ltkiet.vn@khanhhoa.edu.vn
Video Clip
Văn bản mới